انتخاب جناب آقای پروفسور کیانفر به عنوان استاد برجسته مهندسی صنایع در سال 1399

14 Jan 2020
521

بنابر اعلام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای پروفسور فریدون کیانفر به عنوان "استاد برجسته مهندسی صنایع" از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند. مراسم تقدیر از ایشان در روز مهندسی و با حضور برجستگان علمی کشور در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد.