کسب رتبه اول کشوری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف در المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1399

المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1399

کسب رتبه اول کشوری دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف در المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1399 با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز.

در المپیاد دانشجویی کشور سال 1399 در رشته مهندسی صنایع، دانشجویان آقای محمد مهدی قهرمانی و آقای امیر رضا محرابی موفق به کسب مدال طلا شدند. همچنین دانشجو آقای علیرضا عشقی مدال برنز این المپیاد را کسب نمودند.

دانشکده مهندسی صنایع این موفقیت ارزشمند را به این عزیزان تبریک می گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت های بیشتر دارد.

برنامه تقدیر دانشکده از این دانشجویان عزیز متعاقباً به اطلاع می رسد.

لینک نتایج المپیاد علمی دانشجویی کشور