انتخاب دکتر نیاکی بعنوان استاد برجسته مهندسی صنایع از طرف فرهنگستان علوم

مراسم گرامیداشت روز مهندسی و تجلیل از استادان برجسته مهندسی، مهندسان برجسته و پژوهشگران جوان برجسته مهندسی کشور، منتخب فرهنگستان علوم در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، روز پنجشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۱، برگزار شد.

در این مراسم، جناب آقای پروفسور نیاکی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، بعنوان استاد برجسته مهندسی صنایع از طرف فرهنگستان علوم، انتخاب شد. دانشکدۀ مهندسی صنایع، از طرف تمامی اساتید و دانشجویان محترم این دانشگاه، این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می‌نماید.