انتصاب آقای دکتر خدمتی به عنوان معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی صنایع

15 Nov 2022
594

دکتر جلیلی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر مجید خدمتی را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل دانشکده مهندسی صنایع» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.