برنامه‌های هفته پژوهش دانشکده مهندسی صنایع

17 Dec 2022
1346

لیست برنامه‌های هفته پژوهش دانشکده مهندسی صنایع در سال تحصیلی 1402-1401 به شرح زیر می‌باشد.


​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​