وبینار‌ زنگ صنعت پلتفرم توسعه‌ی کم‌کد تمام‌کاناله در شرکت رایا نوید سامانه

08 Nov 2022
535

عنوان سخنرانی:

پلتفرم توسعه‌ی کم‌کد تمام‌کاناله در شرکت رایا نوید سامانه

  
سخنران:   
جناب آقای مهندس محسن نصیری
(راهبر بخش تحقیق و طراحی سیستم شرکت رایا نوید سامانه)

   
دوشنبه 23 آبان ماه ۱۴۰۱  - ساعت 17

 

لینک برگزاری وبینار