گردهمایی اساتید دانشکده مهندسی صنایع

چهارشنبه دهم اسفند ماه، اعضاء هیئت علمی و اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف در فضایی دوستانه، با یکدیگر دیدار کردند. این گردهمایی صمیمانه که در ماه پایانی سال 1401 برگزار شد، بهانه‌ای برای تجدید دیدار اساتید فعلی و بازنشستۀ دانشکده مهندسی صنایع بود.