تحصیلات تکمیلی

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید

دستورالعمل ثبت نام ورودی جدید
فرم شناسنامه تحصیلی کارشناسی ارشد
جزئیات سیلابس دروس مقطع تحصیلات تکمیلی

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

فرم‌های تحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های داخلی 

فرآیندها و مراحل پایان‌نامه و دفاع

مراحل تعریف پایان‌نامه و دفاع دانشجویان
 فرآیندهای آموزشی دانشجویان

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها روی تارنمای دانشگاه

مشاهده فرم‌ها، آیین‌نامه و مقررات در سایت آموزش

معاون تحصیلات تکمیلی 

دکتر نفیسه صدقی
تلفن: 66165710-21 (98+)
nafiseh.sedghi@sharif.edu

کارشناس تحصیلات تکمیلی


سکینه اصغری
تلفن: 66165728-21 (98+)
s.asghari@sharif.edu