انتخاب جناب آقای پروفسور اخوان نیاکی به عنوان استاد برجسته مهندسی صنایع در سال 1400

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان استاد برجسته مهندسی صنایع توسط فرهنگستان علوم انتخاب شد.

بنابر اعلام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای پروفسور سید تقی اخوان نیاکی به عنوان "استاد برجسته مهندسی صنایع" برگزیده شدند.

کسب این افتخار ارزشمند را به ایشان و جامعه علمی کشور و استادان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف تبریک می گوییم.

مراسم تقدیر از ایشان در روز مهندسی و با حضور برجستگان علمی کشور در فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد.