برگزاری مراسم روز کارمند

 روز شنبه پنجم شهریورماه 1401 مراسم روز کارمند در دانشکده برگزار شد.

 

 روز شنبه پنجم شهریورماه 1401 مراسم روز کارمند در دانشکده برگزار شد.
در برنامه‌ روز کارمند، خانم مهندس فاطمه امیدی به عنوان کارمند نمونه با رای کتبی خود کارکنان انتخاب شدند و هدیه‌ای توسط استاد ارجمند جناب اقای دکتر فریدون کیانفر به ایشان اهدا شد.