جلسه افتتاحیه درس آشنایی با مهندسی صنایع 1402

جلسه افتتاحیه درس آشنایی با مهندسی صنایع در روز پنجشنبه مورخ ۶ مهر ۱۴۰۲، از ساعت ۹ صبح الی ۱۶:۳۰، در سالن جابر دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان دانشکده برگزار شد.

-  هدف از ارائه این درس ایجاد نگرش و بینشی مناسب نسبت به رشته مهندسی صنایع و دروس تخصصی آن و آینده کاری این رشته برای دانشجویان قبل از حضور در کلاس‌ها است.

-  درس مذکور در ابتدای سال دوم برای دانشجویان ارائه می‌شود و امسال دومین سال ارائه آن در دانشکده است.

-  این درس در جلسات متنوعی شامل آشنایی با تاریخچه دانشکده، آشنایی با جایگاه مهندسین صنایع در سازمان‌ها، بازدید از شرکت‌های تولیدی و خدماتی، بازدید از ناحیه نوآوری شریف و آشنایی با شرکت های استارتاپ، برگزاری جلسه‌های صنعت و کارآفرینی و وبینارهای بین‌المللی با حضور اساتید مختلف دانشکده ارائه می‌شود.

- در روز افتتاحیه دوره دوم، بخش‌های معرفی اساتید دانشکده، پرسش و پاسخ با اساتید، آشنایی با تاریخچه مهندسی صنایع، آشنایی با تاریخچه تشکیل دانشکده مهندسی صنایع، جلسه آشنایی با برنامه درسی دوره کارشناسی و قوانین و مقررات مربوط به آن، معرفی رویداد بینالمللی گیمین و تشکل‌های دانشجویی شامل شورای صنفی و انجمن علمی برگزار شدند.


​​​​​​​