دوره مایکرومستر مدیریت منابع انسانی هایبریدی

برای اولین بار در ایران توسط دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شریف برگزار می‌شود:

دوره مایکرومستر مدیریت منابع انسانی هایبریدی
 

این دوره ۶ ماهه به گونه‌ای طراحی گردیده است تا در انتهای آن شما به فردی با رویکرد تخصصی در حوزه فرایندهای منابع انسانی با قابلیت طراحی و پیاده‌‌سازی فرایندها در بستر نرم‌افزار تبدیل گردید. محور دوگانه منابع انسانی و فناوری اطلاعات موجب می‌گردد که در انتهای دوره، بتوانید با تسلط بر مباحث دانشی منابع انسانی و مهارتی نرم‌‌افزار، فرایندها را دربستر نرم‌افزار و بدون نیاز به کدنویسی به ساده‌‌ترین شکل ممکن پیاده‌سازی نمایید. این دوره برای افراد علاقمند به منابع انسانی و فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وبسایت دوره مراجعه فرمایید:

http://hybridhrm.ir


یا از طریق ایمیل و شماره زیر، اقدام نمایید.

09905753617

hybrid.hrm@ie.sharif.edu


دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف

 


​​​​​​​