سمینار زنگ صنعت تجربه استقرار نظام مدیریت زنجیره تامین سرد در شرکت شتابان شمال

عنوان سخنرانی:

تجربه استقرار نظام مدیریت زنجیره تامین سرد در شرکت شتابان شمال

 

سخنران:

جناب آقای مهندس حسن دوست‌حقی

(مدیرعامل شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند شتابان شمال)

 

یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲​​​​​​​ - ساعت ۱۷:۰۰

 محل برگزاری:
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی صنایع، طبقه سوم، سالن کنفرانس

محل برگزاری آنلاین:
https://vc.sharif.edu/ch/ie-industry  


جلسۀ مذکور به صورت هیبریدی برگزار میشود و امکان حضور فیزیکی و یا شرکت آنلاین در جلسه وجود دارد.

 


​​​​​​​