فراخوان دریافت ایده‌های کارآفرینی دانشجویی

 

دانشکده مهندسی صنایع با همکاری پارک علم و فناوری و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی صنایع برگزار می‌کند:

فراخوان دریافت ایده‌های کارآفرینی دانشجویی

 

در این طرح، از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع علاقه‌مند به کارآفرینی، درخواست می شود تا ایده های کارآفرینی خود را در قالب فرمت تهیه شده برای دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ارسال کنند.

 

جهت دریافت فرم ثبت ایده‌ها از آدرس زیر استفاده نمایید:

 HTTPS://B2N.IR/Y95088
 

پس از تکمیل فرم می‌توانید به آدرس زیر ارسال بفرمایید:​​​​​​

ieinfo@ie.sharif.edu