هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها

هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها

تاریخ برگزاری: 16 و 17 شهریورماه 1401

دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهلت ارسال مقالات: 18 تیرماه 1401

آدرس پایگاه اینترنتی: http://icise.um.ac.ir

پست الکترونیک: icise@um.ac.ir

تلفن: 05138806061