وبینار بین المللی The Effect of Currency Volatility on Foreign Exchange Derivatives Volume

وبینار‌های بین‌المللی مهندسی صنایع: توسط دکتر Hormoz Ramian

عنوان سخنرانی:
The Effect of Currency Volatility on Foreign Exchange Derivatives Volume: Cross Validation Between the Developing and Emerging Markets

سخنران:
Dr. Hormoz Ramian (Assistant Professor at the University of Glasgow, Adam Smith Business School )
 
تاریخ سخنرانی: دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
 
لینک برگزاری وبینار