شبیه سازی سیستم های لجستیک
زمان
جمعه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۵/۱۴)  ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰
پنجشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۵/۲۰)  ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰
 جمعه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۵/۲۱) ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰

مرداد ۱۴۰۱


 سرفصل های دوره آموزشی: 

مبانی و مفاهیم اولیه 

 معرفی المان های پایه و پیشرفته شبیه‌سازی

شبیه‌سازی در سیستم های تولید، حمل و نقل، لجستیک و زنجیره تامین

گزارش‌گیری و ساخت داشبورد

 

لینک ثبت نام

 

سخنرانان

دکتر عرفان حسن نایبی

(عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف)