کارشناسی

راهنمای دانشجویان

جزئیات سیلابس دروس تخصصی مقطع کارشناسی
برنامه تحصیلی کارشناسی مهندسی صنایع (1400 به بعد)
برنامه تحصیلی دوره کارشناسی مهندسی صنایع
چارت درسی
فرمت گزارش کارآموزی
فرم تطبیق کارنامه برای دانشجویان دو رشته‌ای
مراحل تسویه حساب
دفاع کارشناسی

فرم‌های کارشناسی

فرم تطبیق کارنامه (1400 و به بعد)
فرم تطبیق کارنامه
فرم ارزیابی کارآموزی
برنامه هفتگی
فرم معرفی نامه به مراکز صنعتی
فرم انتخاب واحد

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها روی تارنمای دانشگاه

مشاهده فرم‌ها، آیین‌نامه و مقررات در سایت آموزش

فرایندهای آموزشی

کارآموزی
معرفی به استاد
Credit
فارغ التحصیلی
تغییر رشته
حذف پزشکی
مجوز خروج از کشور
دانشجوی مهمان
درخواست دو رشته‌ای
پروژه کارشناسی
مرخصی تحصیلی، حذف ترم
دوره‌های فرعی دانشگاه
اخذ دروس تربیت بدنی

معاون آموزشی


دکتر عرفان حسن نایبی
تلفن: 66165734-21 (98+)
hassannayebi@sharif.edu

کارشناس آموزش


محمد رضا محمدی
تلفن: 66165733-21 (98+)
mr_mohammadi@ie.sharif.edu